BIGAZ_V-Forum_2023
CTR_2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

25 listopada 2002
Szacunkowa wartość przetargu – powyżej 30 000 euro.

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, 60-628 Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90, woj. wielkopolskie, pow. m. Poznań, tel. 061 8575250, fax 061 8575251, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy mleka i przetworów mlecznych. (PKWiU: 15.51.4)

Miejsce realizacji – CSWLąd Poznań.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – 2003.01-2003.12.

Wadium – 2000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 95%,
  • warunki płatności – 5%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. kancelaria służby żywnościowej, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – kpt. Dariusz Rojewski, tel. 061 8575250, 8575251, lok. kancelaria Sekcji Planowania Logistyki, w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. kancelaria CSWLąd.

Termin składania ofert upływa dnia 20.12.2002 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.12.2002 o godzinie 13:15 w siedzibie zamawiającego, lok. kasyno 416.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 192 z dnia 25.11.2002

POWIĄZANE

Wzrost kosztów surowców, pracy i produkcji przy jednoczesnym spadku cen na świat...

Dobrostan zwierząt jest kluczowym aspektem naszego społeczeństwa, obejmującym do...

Początkowo dyskusje wokół zrównoważonego rozwoju ograniczały się do potrzeby zmn...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę