aaa_TSW_2023
CTR_2023

Wyniki ankietyzacji gospodarstw mleczarskich w województwie podlaskim

2 lipca 2003

W listopadzie i grudniu 2002 roku na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ośrodki Doradztwa Rolniczego i Centra Doradztwa Rolniczego w całym kraju przeprowadziły ankietyzację gospodarstw, mającą na celu określenie stopnia przystosowania gospodarstw produkujących mleko do wymagań Unii Europejskiej. Doradcy Wojewódzkiego Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odwiedzili w tym okresie 7408 gospodarstw produkujących mleko (stanowi to około 15 % wszystkich gospodarstw sprzedających mleko).

Gospodarstwa zostały podzielone na 5 grup produkcyjnych: do 20 tys. litrów mleka (259 gospodarstw), od 20 do 50 tys. litrów mleka (3692 gospodarstw), od 50 do 100 tys. l mleka (2592 gosp.), od 100 do 350 tys. (851 gospodarstw) i powyżej 350 tys. (14 gospodarstw). W zakresie wykształcenia kierowników gospodarstw wyniki kształtują się następująco: 27,7% kierowników gospodarstw posiada wykształcenie podstawowe, 15,8% zasadnicze nierolnicze, 30% zasadnicze rolnicze, 8,4% średnie lub wyższe nierolnicze, 16,8% średnie rolnicze, 1,3% kierowników ankietyzowanych gospodarstw legitymuje się wykształceniem wyższym rolniczym. Średnia liczba osób zatrudnionych w gospodarstwie to 2,09 osoby. Na 100 ha użytków rolnych w tych gospodarstwach zatrudnionych jest 7,8 osoby.

Przeciętna powierzchnia ankietyzowanego gospodarstwa wyniosła 29,72 ha, z czego 26,72 ha stanowią użytki rolne. Struktura tych gruntów rozkłada się następująco: 55,46°lo to grunty orne, a 44,54% to użytki zielone. Rolnicy podczas rozmów deklarowali chęć zakupu ziemi, do 2006 roku, blisko 6 ha na każde gospodarstwo. Średnie ankietyzowane gospodarstwo utrzymuje 16 krów i podobnie jak w przypadku ziemi gospodarstwa dążą do zwiększenia pogłowia bydła (średnio prawie o 7 sztuk na gospodarstwo), średnia obsada bydła liczona w DJP na 1 ha użytków rolnych wyniosła 1,07. W analizowanych gospodarstwach znajduje się średnio 20,2 stanowisk dla krów. Ich wykorzystanie wynosi blisko 79% pozwala to na dalsze zwiększanie stad. Większość budynków zakwalifikowano do stanu dobrego i bardzo dobrego (86,5% budynków).

Większość budynków inwentarskich (92,8%) to obory uwięziowe, pozostałe 7,2% to obory wolnostanowiskowe (535 gospodarstw). Większość budynków (71 %) utrzymuje zwierzęta na płytkiej ściółce, 20,5% to obory głębokie, a 8,5% to obory bezściołowe. Ponad połowa budynków inwentarskich posiada zbiorniki na gnojówkę, blisko połowa płyty obornikowe, 13% zaś posiada zbiorniki na gnojowicę. Rolnicy podlascy doskonale rozumieją potrzebę inwestowania w zakresie ochrony środowiska. Do 2008 roku ponad 70% gospodarstw chce zainwestować w budowle z tym związane. Ankietyzowane gospodarstwa są dobrze wyposażone w urządzenia techniczne i maszyny. Średnie gospodarstwo posiada 2 ciągniki. Co trzecie gospodarstwo posiada kombajn zbożowy, co piąte zaś kombajn do ziemniaków, sieczkarnię polową i ścinacz do zielonek. W parku maszynowym analizowanych gospodarstw znajdują się specjalistyczne maszyny do produkcji pasz: blisko połowa posiada przyczepy samozbierające, większość gospodarstw posiada również prasy zbierające, a co trzecie z nich jest wyposażone w owijarki do balotów. Gospodarstwa mają również maszyny do zagospodarowania odchodów: średnie gospodarstwo posiada rozrzutnik obornika, a ponad połowa ładowacz obornika. W wozy asenizacyjne wyposażonych jest blisko połowa gospodarstw. Średnie ankietyzowane gospodarstwo posiada dojarkę (przewodową, bańkową) lub halę udojową, prawie każde wyposażone jest w sprzęt do schładzania mleka.

Ankietyzowane w województwie gospodarstwa charakteryzują się wysoką towarowością produkcji mleka. Badana grupa gospodarstw wyprodukowała 453 040 223 1 mleka z czego sprzedano 425 914 840 1 mleka (36,05% sprzedaży w województwie). Średnio z gospodarstwa sprzedano 57 494 I mleka, co stanowi nieco ponad 94% ogólnej produkcji średniego gospodarstwa z badanej grupy. Większość mleka (95%), średnie ankietyzowane gospodarstwo sprzedało w klasie Ekstra, tylko 4,5% w klasie I, a klasa druga stanowiła ledwie 0,5% sprzedaży. Nadal widoczna jest chęć rolników do inwestowania w gospodarstwa. Ponad 33% gospodarstw planuje w 2003 roku przeprowadzić inwestycje polegające na budowie nowych budynków lub ich adaptacji na potrzeby bydła, oraz na dostosowaniu do wymagań sanitarno weterynaryjnych (pomieszczenia na systemy udojowe, zbiorniki chłodzące mleko; systemy zagospodarowania odchodów, modernizacja mająca na celu poprawę dobrostanu zwierząt).

Ankiety wykazały również, że rolnicy chcą przeprowadzać inwestycje związane z ochroną środowiska. Do 2008 roku 5139 rolników planuje budowę płyt gnojowych, zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę. Z ankietowanej grupy 7408 gospodarstw aż 4108 posiada atest weterynaryjny (tj. 44,3%). 60 gospodarstw na dzień 31 grudnia 2002 roku spełnia wymogi weterynaryjne, lecz jeszcze nie zakończyło procedury związanej z otrzymaniem atestu. Do końca 2003 roku 1516 gospodarstw (20,5%) uznało, że spełni wymagania i otrzyma atest. Do końca 2006 roku 2154 gospodarstwa (29,1 %) planuje sprostać normom sanitarno-weterynaryjnym, 395 gospodarstw (5,3%) nie spełni tych wymagań. Istnieje duże zapotrzebowanie na szkolenia - blisko 4200 rolników wyraziło chęć uczestnictwa w szkoleniach dotyczących: wymagań i norm sanitarnych, zasad ochrony środowiska, prawidłowego planowania i przeprowadzania inwestycji w gospodarstwach, sposobów pozyskania funduszy przed i poakcesyjnych oraz na tematy dotyczące poprawy efektywności produkcji i gospodarowania kwotą mleczną. Blisko 69% gospodarstw (5095) zgłosiło zapotrzebowanie na materiały szkoleniowe na powyższe tematy, a ponad 71 % gospodarstw wyraziło zapotrzebowanie na doradztwo indywidualne.


POWIĄZANE

    Wpływ dostępności paszy na pastwisku na wydajność mleka (linia niebieska) i ...

Wzrost kosztów surowców, pracy i produkcji przy jednoczesnym spadku cen na świat...

Dobrostan zwierząt jest kluczowym aspektem naszego społeczeństwa, obejmującym do...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę