CTR_80917FestiwalZupSwiata_250817_750

Rynek pasz – stan iperspektywy

14 czerwca 2002

Zwiększenie się produkcji pasz zbożowych nastąpiło dzięki wzrostowi o 21% zbiorów zbóż (zwłaszcza ich gatunków typowo paszowych). O spadku produkcji surowców wysokobiałkowych przesądziły gorsze o około 28% wyniki w produkcji pastewnych roślin strączkowych, ograniczenie o 2% produkcji mączek pochodzenia zwierzęcego, a także spadek o 25% produkcji śrut rzepakowych z powodu zwiększenia eksportu nasion rzepaku i redukcji jego przerobu.

Mimo spadku o 23% początkowych zapasów zbóż, w sezonie 2001/02 nastąpił wzrost o ponad 15% podaży zbóż ze źródeł krajowych. Wyniosła ona 29,4 mln ton, wobec 25,5 mln ton w sezonie poprzednim. Wzrost podaży zbóż paszowych szacuje się na 20,5% (w tym jęczmienia o 2,5%, żyta o 16,7%, owsa i mieszanek zbożowych o 28%, pszenżyta o 34% i kukurydzy o 37%), zaś przyrost podaży pszenicy na niespełna 7%.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w roku 2002, z powodu stagnacji nakładów środków plonotwórczych i ograniczenia powierzchni upraw, może dojść do spadku zbiorów zbóż i rzepaku, a o skali tego spadku przesądzą głównie czynniki pogodowe. Produkcja zbóż może wynieść 25-26 mln ton, a zbiory rzepaku poniżej 1 mln ton, wobec odpowiednio 27 mln i 1,1 mln ton w roku 2001.

Chłonność krajowego rynku pasz treściwych, która w roku 1999/00 zmniejszyła się o około 1%, a w następnym o dalsze 9,5 %, w sezonie 2001/02 powiększy się o nieco ponad 5%, do 20,7 mln ton. Jej rozmiary sprzed dwóch poprzednich lat odbudowane zostaną w około 94%. Wzrost krajowego zużycia pasz treściwych jest efektem ożywienia w chowie trzody chlewnej i utrzymywania się wzrostowych tendencji w produkcji drobiarskiej.

Przyrost zużycia pasz zbożowych, przy zwiększeniu o 7% ich spasania w formie przemysłowych mieszanek paszowych, szacowany jest na około 6%, zaś przyrost zużycia surowców wysokobiałkowych na około 2%. Z powodu ograniczeń w imporcie i produkcji zmniejszy się o blisko 50% zużycie mączek pochodzenia zwierzęcego, a z powodu kolejnego głębokiego załamania produkcji nasion strączkowych pastewnych ich zużycie zmaleje o blisko 25%. Zwiększy się natomiast znacząco (o blisko 17%) krajowe zużycie śrut nasion oleistych.

W sezonie 2002/03 nadal dominować będą wzrostowe tendencje popytu na surowce paszowe, jednak podobnie jak w sezonie bieżącym będą one raczej umiarkowane. Przestanie rosnąć zapotrzebowanie na pasze treściwe ze strony produkcji drobiarskiej, wzrośnie w produkcji trzody chlewnej z tytułu dalszego jej wzrostu.

Lata 2000 i 2001 to okres, w którym dominują wzrostowe tendencje popytu na pasze przemysłowe i ich produkcji. Ta ostatnia w roku 2001 była o ponad 7% wyższa niż w roku 2000 i wyniosła około 4,58 mln ton. O około 7% wzrosła produkcja mieszanek średniobiałkowych, w tym mieszanek dla drobiu o 17-18%, a o 11% produkcja koncentratów wysokobiałkowych, głównie dla trzody chlewnej.

W 2002 roku produkcja pasz przemysłowych pozostanie na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego i wyniesie około 4,57 mln ton. Z powodu zahamowania wzrostu produkcji drobiarskiej zmniejszy się nieco produkcja mieszanek średniobiałkowych, natomiast dalszy wzrost pogłowia i produkcji trzody chlewnej przyczyniać się będzie do wzrostu popytu na koncentraty wysokobiałkowe i do dalszego zwiększania ich produkcji.

Efektem poprawy koniunktury na rynku pasz przemysłowych jest poprawa wyników ekonomiczno-finansowych przemysłu paszowego. W okresie 3 kwartałów 2001 roku rentowność brutto (3,9%) i netto (2,5%) w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 49 pracowników były o około 2 punkty procentowe wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wpływy gotówkowe mierzone akumulacją kapitału (tzw. cash flow) osiągnęły najwyższy od kilku lat poziom 4,4% wartości przychodów netto (2,8% w 2000 roku). Przedsiębiorstwa wypracowały także o blisko 4 p.p. wyższą w stosunku do stanu w 2000 roku nadwyżkę operacyjną na poziomie 12,8% wartości przychodów netto.

Rośnie w ogólnej liczbie firm odsetek przedsiębiorstw osiągających zyski. W trzech kwartałach 2001 roku zysk netto osiągało 87% firm zatrudniających ponad 49 pracowników, podczas gdy w 2000 roku wskaźnik ten wynosił zaledwie 55%.

W sezonie 2001/02 dojdzie do redukcji o 20% importu surowców paszowych. W związku ze wzrostem krajowej podaży zbóż paszowych i niskim poziomem ich cen o 70% zmniejszy się import zbożowych surowców paszowych natomiast o blisko 10% wzrośnie import surowców wysokobiałkowych, głównie śrut nasion oleistych, jako substytutu mączek mięsnych. Jest to drugi z kolei sezon, w którym odnotowuje się dalszy znaczący (o blisko 7%) spadek eksportu surowców paszowych. Dotyczy to przede wszystkim śruty rzepakowej i nasion strączkowych pastewnych.

Rynek krajowy charakteryzował się w sezonie 2001/02 zróżnicowanymi tendencjami rozwoju cen poszczególnych komponentów do produkcji mieszanek i koncentratów wykorzystywanych przez przemysł paszowy. Pierwsze siedem miesięcy sezonu upłynęło pod znakiem spadku cen zbóż paszowych oraz importowanych komponentów wysokobiałkowych - śrut nasion oleistych (sojowych), do czego przyczyniły się: spadek ich cen na rynku światowym, a także utrzymywanie się mocnego kursu złotego w relacji do USD i EUR. Po okresie spadku, który odnotowano w I połowie roku 2001, w dalszych miesiącach zaczęły natomiast ponownie drożeć mączki pochodzenia zwierzęcego.

Korzystne dla przedsiębiorstw paszowych warunki zakupu zbożowych oraz roślinnych wysokobiałkowych surowców paszowych prawdopodobnie utrzymają się do października-listopada 2002. Przy obecnym stanie wiedzy niejasno rysuje się natomiast rozwój sytuacji cenowej w dalszych miesiącach sezonu 2002/03.


POWIĄZANE

Produkowana w Polsce śruta rzepakowa może w dużej części zastąpić importowane bi...

Firma De Heus wprowadziła na rynek nowy produkt Bestermine Drożdże – mieszankę m...

14 i 15 października w Warszawie odbędzie się I edycja Agro Days. Dni Hodowcy 20...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę