Advertisement

Rynek pasz – stan iperspektywy

14 czerwca 2002

Zwiększenie się produkcji pasz zbożowych nastąpiło dzięki wzrostowi o 21% zbiorów zbóż (zwłaszcza ich gatunków typowo paszowych). O spadku produkcji surowców wysokobiałkowych przesądziły gorsze o około 28% wyniki w produkcji pastewnych roślin strączkowych, ograniczenie o 2% produkcji mączek pochodzenia zwierzęcego, a także spadek o 25% produkcji śrut rzepakowych z powodu zwiększenia eksportu nasion rzepaku i redukcji jego przerobu.

Mimo spadku o 23% początkowych zapasów zbóż, w sezonie 2001/02 nastąpił wzrost o ponad 15% podaży zbóż ze źródeł krajowych. Wyniosła ona 29,4 mln ton, wobec 25,5 mln ton w sezonie poprzednim. Wzrost podaży zbóż paszowych szacuje się na 20,5% (w tym jęczmienia o 2,5%, żyta o 16,7%, owsa i mieszanek zbożowych o 28%, pszenżyta o 34% i kukurydzy o 37%), zaś przyrost podaży pszenicy na niespełna 7%.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w roku 2002, z powodu stagnacji nakładów środków plonotwórczych i ograniczenia powierzchni upraw, może dojść do spadku zbiorów zbóż i rzepaku, a o skali tego spadku przesądzą głównie czynniki pogodowe. Produkcja zbóż może wynieść 25-26 mln ton, a zbiory rzepaku poniżej 1 mln ton, wobec odpowiednio 27 mln i 1,1 mln ton w roku 2001.

Chłonność krajowego rynku pasz treściwych, która w roku 1999/00 zmniejszyła się o około 1%, a w następnym o dalsze 9,5 %, w sezonie 2001/02 powiększy się o nieco ponad 5%, do 20,7 mln ton. Jej rozmiary sprzed dwóch poprzednich lat odbudowane zostaną w około 94%. Wzrost krajowego zużycia pasz treściwych jest efektem ożywienia w chowie trzody chlewnej i utrzymywania się wzrostowych tendencji w produkcji drobiarskiej.

Przyrost zużycia pasz zbożowych, przy zwiększeniu o 7% ich spasania w formie przemysłowych mieszanek paszowych, szacowany jest na około 6%, zaś przyrost zużycia surowców wysokobiałkowych na około 2%. Z powodu ograniczeń w imporcie i produkcji zmniejszy się o blisko 50% zużycie mączek pochodzenia zwierzęcego, a z powodu kolejnego głębokiego załamania produkcji nasion strączkowych pastewnych ich zużycie zmaleje o blisko 25%. Zwiększy się natomiast znacząco (o blisko 17%) krajowe zużycie śrut nasion oleistych.

W sezonie 2002/03 nadal dominować będą wzrostowe tendencje popytu na surowce paszowe, jednak podobnie jak w sezonie bieżącym będą one raczej umiarkowane. Przestanie rosnąć zapotrzebowanie na pasze treściwe ze strony produkcji drobiarskiej, wzrośnie w produkcji trzody chlewnej z tytułu dalszego jej wzrostu.

Lata 2000 i 2001 to okres, w którym dominują wzrostowe tendencje popytu na pasze przemysłowe i ich produkcji. Ta ostatnia w roku 2001 była o ponad 7% wyższa niż w roku 2000 i wyniosła około 4,58 mln ton. O około 7% wzrosła produkcja mieszanek średniobiałkowych, w tym mieszanek dla drobiu o 17-18%, a o 11% produkcja koncentratów wysokobiałkowych, głównie dla trzody chlewnej.

W 2002 roku produkcja pasz przemysłowych pozostanie na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego i wyniesie około 4,57 mln ton. Z powodu zahamowania wzrostu produkcji drobiarskiej zmniejszy się nieco produkcja mieszanek średniobiałkowych, natomiast dalszy wzrost pogłowia i produkcji trzody chlewnej przyczyniać się będzie do wzrostu popytu na koncentraty wysokobiałkowe i do dalszego zwiększania ich produkcji.

Efektem poprawy koniunktury na rynku pasz przemysłowych jest poprawa wyników ekonomiczno-finansowych przemysłu paszowego. W okresie 3 kwartałów 2001 roku rentowność brutto (3,9%) i netto (2,5%) w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 49 pracowników były o około 2 punkty procentowe wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wpływy gotówkowe mierzone akumulacją kapitału (tzw. cash flow) osiągnęły najwyższy od kilku lat poziom 4,4% wartości przychodów netto (2,8% w 2000 roku). Przedsiębiorstwa wypracowały także o blisko 4 p.p. wyższą w stosunku do stanu w 2000 roku nadwyżkę operacyjną na poziomie 12,8% wartości przychodów netto.

Rośnie w ogólnej liczbie firm odsetek przedsiębiorstw osiągających zyski. W trzech kwartałach 2001 roku zysk netto osiągało 87% firm zatrudniających ponad 49 pracowników, podczas gdy w 2000 roku wskaźnik ten wynosił zaledwie 55%.

W sezonie 2001/02 dojdzie do redukcji o 20% importu surowców paszowych. W związku ze wzrostem krajowej podaży zbóż paszowych i niskim poziomem ich cen o 70% zmniejszy się import zbożowych surowców paszowych natomiast o blisko 10% wzrośnie import surowców wysokobiałkowych, głównie śrut nasion oleistych, jako substytutu mączek mięsnych. Jest to drugi z kolei sezon, w którym odnotowuje się dalszy znaczący (o blisko 7%) spadek eksportu surowców paszowych. Dotyczy to przede wszystkim śruty rzepakowej i nasion strączkowych pastewnych.

Rynek krajowy charakteryzował się w sezonie 2001/02 zróżnicowanymi tendencjami rozwoju cen poszczególnych komponentów do produkcji mieszanek i koncentratów wykorzystywanych przez przemysł paszowy. Pierwsze siedem miesięcy sezonu upłynęło pod znakiem spadku cen zbóż paszowych oraz importowanych komponentów wysokobiałkowych - śrut nasion oleistych (sojowych), do czego przyczyniły się: spadek ich cen na rynku światowym, a także utrzymywanie się mocnego kursu złotego w relacji do USD i EUR. Po okresie spadku, który odnotowano w I połowie roku 2001, w dalszych miesiącach zaczęły natomiast ponownie drożeć mączki pochodzenia zwierzęcego.

Korzystne dla przedsiębiorstw paszowych warunki zakupu zbożowych oraz roślinnych wysokobiałkowych surowców paszowych prawdopodobnie utrzymają się do października-listopada 2002. Przy obecnym stanie wiedzy niejasno rysuje się natomiast rozwój sytuacji cenowej w dalszych miesiącach sezonu 2002/03.


POWIĄZANE

Już niedługo dzieci ze Szkoły Podstawowej w Woźnikach (k. Zatora) lekcje przyrod...

Jak poruszać się na drodze? O czym pamiętać spacerując po ciemku? Jak bezpieczni...

Dnia 10 kwietnia br. Komisja Europejska opublikowała po raz pierwszy bilans prot...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę