Advertisement

W sprawie biopaliw

7 sierpnia 2007
Krajowa Rada Izb Rolniczych poparła wnioski Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku w sprawie przyspieszenia procesu legislacyjnego aktów wykonawczych do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych i ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W związku z brakiem stosownych działań ze strony upoważnionych organów w sprawie rozpoczęcia procesu notyfikacji ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DZ. U. 2007 nr 99 poz. 666) uchwalonej przez Sejm w dniu 11 maja 2007 r,. Krajowa Rada Izb Rolniczych poparła również zażalenie Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku o zaniechaniu obowiązków przez Kancelarię Sejmu, resort finansów i gospodarki. Opóźnianie procesu notyfikacji Art. 1 i 2 w/w ustawy uniemożliwi wejście w/w artykułów w życie i tym samym nie pozwoli na uruchomienie rynku biopaliw w Polsce. W piśmie z dnia 12 lipca 2007 skierowanym do premiera Jarosława Kaczyńskiego KZPR zwróciło się z prośbą o interwencję w tej sprawie w trybie pilnym, zwłaszcza w kontekście zbliżających się zasiewów rzepaku, będących podstawą wypełnienia Narodowego Celu Wskaźnikowego w 2008 r. i latach kolejnych.POWIĄZANE

W dniu 15 października 2019 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się d...

Ekstremalny stres jakiego doznały międzyplony z powodu suszy miał wpływ na przed...

Nowe, szerokie portfolio zapewni producentom rolnym stabilność i dobre plony. Co...


Komentarze

Bądź na bieżąco
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę