CTR_80917

Sytuacja na rynku żywca i mięsa

10 października 2001

Skup żywca rzeźnego

W analizowanym okresie jednostki przemysłu mięsnego skupiły ogółem w wadze żywej netto 8.862,0 ton żywca, w tym 7.052,0 ton trzody chlewnej i 1.810,0 ton bydła. Waga poubojowa ogółem wyniosła 6.363,9 ton, w tym: mięso wieprzowe - 5.416,3 ton, tj. 85,1% i mięso wołowe - 947,6 ton tj. 14,9%.

Ceny skupu w zakładach przemysłu mięsnego (zł/kg)

Lp.  Data

Trzoda w kl. I

Bydło kl. „A”

min. max śr. min. max śr.
1. 29.09.01 4,32 5,48 4,89 2,90 3,60 3,24
2. 22.09.01 4,32 5,40 4,80 2,90 3,60 3,25
3. 30.09.00 4,12 4,90 4,42 3,20 3,85 3,52
4. 1-2(zł/q) 0,00 +0,08 +0,09 0,00 0,00 -0,01
5. 1:2 (%) 0,00 +1,48 +1,87 0,00 0,00 -0,31
6. 1-3(zł/q) +0,20 +0,58 +0,47 -0,30 -0,25 -0,28
7. 1:3 (%) +4,85 +11,84 +10,63 -9,38 -6,49 -7,96

Uboje usługowe bydła i trzody

W omawianym okresie 9 jednostek przemysłu mięsnego dokonało uboju usługowego 783 szt. zwierząt rzeźnych o łącznej wadze 189,1 ton, w tym:

  • 290 szt. trzody o wadze 24,0 ton, co stanowiło 0,3% skupu ogółem tych zwierząt,

  • 493 szt. bydła o wadze 165,1 ton, co stanowiło 9,1% skupu ogółem tych zwierząt.

Aktualna sytuacja na rynku żywca rzeźnego

Skup trzody chlewnej zwiększył się o 8,3% w stosunku do poprzedniego tygodnia, ceny skupu utrzymały jednak, obserwowaną od kilku tygodni, tendencję wzrostową. Średnia cena trzody kl. I podniosła się o 8 gr, do poziomu 4,89 zł/kg.
W niektórych regionach kraju nadal notuje się niewielką, z trudem pokrywającą potrzeby przetwórcze zakładów, podaż żywca wieprzowego, co sygnalizują meldunki otrzymane z województw: pomorskiego, opolskiego i podlaskiego. Powodem takiej sytuacji, potwierdzonym informacją z woj. pomorskiego, mogą być niższe przyrosty wagowe tuczników wskutek zwiększonego wykorzystania pasz gospodarskich w okresie letnim.
Dla uzupełnienia niezbędnej ilości surowców wieprzowych jedenaście zakładów zakupiło 36,0 ton mięsa z Agencji Rynku Rolnego i 434,6 ton – u innych producentów krajowych. Importu wieprzowiny dokonał jeden zakład w ilości 72,1 ton.
Skup bydła rzeźnego zmniejszył o 3,9% w porównaniu do ubiegłego tygodnia. Jedenaście zakładów zakupiło dodatkowo 60,2 ton wołowiny u producentów krajowych i 29,8 ton od ARR. Średnia cena skupu bydła kl. A spadła o 1 gr, do poziomu 3,24 zł/kg.
Obniżyła się również o 1 gr średnia cena skupu krów. Najniższą cenę, tj. 1,91 zł/kg płacono za tę kategorię zwierząt w województwie lubuskim, najwyższą, tj. 2,84 zł/kg – w województwie małopolskim. Znaczący udział krów w skupie bydła ogółem odnotowano w objętych analizą zakładach w województwach: lubuskim – 27,7%, kujawsko-pomorskim – 27,2% oraz w jednym z zakładów województwa małopolskiego – 48,3%.
Porównując wielkość skupionego żywca i jego ceny do analogicznego okresu ubiegłego roku, stwierdza się: dla trzody chlewnej wzrost – odpowiednio o 6,5% i 10,6%, dla bydła natomiast spadek – odpowiednio o 4,7% i 8,0%.

Ceny prosiąt na targowiskach

Najniższą cenę 160,00 zł za parę prosiąt o wadze 10 – 15 kg płacono w województwie dolnośląskim, najwyższą – 350,00 zł za parę prosiąt o wadze powyżej 15 kg – w województwie podlaskim.

Eksport 

Siedem zakładów wyeksportowało łącznie 541,1 ton mięsa i jego przetworów, z czego 50,2% stanowiły wędliny i konserwy, 27,9% – mięso wołowe, 10,3% – mięso wieprzowe i 11,6% – artykuły uboczne uboju. Wielkość eksportu zmniejszyła się o 3,1% w stosunku do ubiegłego tygodnia. W ogólnej masie sprzedanego mięsa i jego przetworów w 32 badanych zakładach eksport stanowił 9,0%.

Sprzedaż mięsa i przetworów 

W analizowanym okresie jednostki przemysłu mięsnego sprzedały następujące ilości mięsa i jego przetworów:

  • 944,0 ton mięsa z uboju, w tym 868,9 ton półtusz wieprzowych i 75,1 ton ćwierci wołowych,

  • 6.000,8 ton wyrobów mięsnych, w tym 1.506,5 ton mięsa w elementach kulinarnych, 3.097,1 ton wędlin oraz 1.397,2 ton innych rodzajów mięsa i jego przetworów.

Ceny średnie sprzedaży mięsa i przetworów w zakładach przemysłu mięsnego (zł/kg)

Lp.  Data Półtusze wieprzowe Ćwierci wołowe (przody) Ćwierci wołowe (zady)    Mięso kulinarne   (5 rodzajów)

Wędliny (5 asort.)

1. 29.09.01 7,43 6,23 7,11 11,27 14,15
2. 22.09.01 7,15 6,27 7,08 11,23 13,82
3. 30.09.00 6,79 6,97 7,50 11,19 13,54
4. 1-2(zł/q) +0,28 -0,04 -0,03 +0,04 +0,33
5. 1:2 (%) +3,92 -0,64 -0,42 +0,36 +2,39
6. 1-3(zł/q) +0,64 -0,74 -0,39 +0,08 +0,61
7. 1:3 (%) +9,43 -10,62 -5,20 +0,71 +4,50

Funkcjonowanie klasyfikacji wg standardów EUROP

W 7 największych jednostkach przemysłu mięsnego objętych badaniem w okresie 17-22.09.2001 r. skupiono ogółem 24.070 szt. trzody, z czego 19.604 szt. (81,4%) rozliczono wg oceny poubojowej z uwzględnieniem procentu mięsności, zaś 4.466 szt. (18,6%) rozliczono wg klasyfikacji przyżyciowej.

Źródło: GISiPAR, Informacja nr 36/2001


POWIĄZANE

Od miesiąca w Polsce nie stwierdzono nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń (AS...

Rosnąca konsumpcja drobiu napędza rozwój i inwestycje w polskim przemyśle drobia...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę