aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

VI Walne Zgromadzenie Członków AgroBiznesKlubu

26 czerwca 2003

25 czerwca br. podczas VI Walnego Zebrania Członków AgroBiznesKlubu w Hotelu Victoria w Warszawie, Adam Tański Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczył 12 członkom AgroBiznesKlubu wysokie Odznaczenia Państwowe nadane przez Pana Aleksandra Kwaśniewskiego Prezydenta RP.

1. Zygmunt Jodko (Prezes Provimi Bieganów) – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
2. Witold Karwan(Prezes Provimi Holding Polska) – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
3. Małgorzata Duczkowska -Piasecka (Prof. AGH, Katedra Biznesu Międzynarodowego) – Złoty Krzyż Zasługi,
4. Zbigniew Grycan Przewodniczący Rady Nadz. "Zielona Budka" – Złoty Krzyż Zasługi,
5. Aleksandra Hildebrand (Prezes -Cukiernia Hildebrand) – Złoty Krzyż Zasługi,
6. Andrzej Warchoł (Prezes Warpol-Agro) – Złoty Krzyż Zasługi,
7. Józef Dworakowski (Prezes Agromix) – Srebrny Krzyż Zasługi,
8. Urszula Holeksa (Mokate) – Srebrny Krzyż Zasługi,
9. Maciej Paradowski (Prezes KB Folie Polska) – Srebrny Krzyż Zasługi,
10. Zdzisław Pysz (Prezes -" Smak" – Srebrny Krzyż Zasługi,
11. Sławomir Szymczak(Prezes Foster Communication) – Srebrny Krzyż Zasługi,
12. Witold Tomaszewski (Dyrektor Hochland Polska) – Srebrny Krzyż Zasługi.

Zygmunt Jodko-Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Absolwent Wydziału Zootechnicznego AR w Szczecinie. Bezpośrednio po studiach podejmuje prace w PGR Bieganów, by po 6 latach pracy jako zootechnik, być powołanym na funkcję dyrektora Zakładu Bieganów w Kombinacie PGR Cybinka. W 1990 roku jest głównym inicjatorem prywatyzacji PGR, którego właścicielami zostają -obok Firm Pek-Pol i Central Soya- pracownicy w ramach spółki pracowniczej. Sprywatyzowana firma, na czele której staje, ma dziś znakomitą kondycję organizacyjno-finansową. W latach 1997-2002 uchodzi za jedno z najlepiej zarządzanych przedsiębiorstw rolnych w kraju. Wyniki osiągane tutaj ( dane z roku 2002 ) zarówno na polu, jak i w oborze ( 2600 szt. bydła, w tym 320 krów mlecznych o śr. wydajności 8000 l rocznie ), i chlewni ( roczna produkcja w wys. ponad 4 tys. ton żywca wieprzowego). W ostatnich paru latach obok produkcji rolnej, równolegle wiodącym kierunkiem jest produkcja pasz i koncentratów paszowych ( super- nowoczesna wytwórnia produkująca rocznie 120 tys. ton).Provimi Polska Bieganów ( bo taką nazwę od 2001 r. po ostatnich przekształceniach własnościowych ma firma) może być wzorem gospodarowania w rolnictwie. Jest bardzo utalentowanym menedżerem, organizatorem i człowiekiem o dużej wyobraźni. Te przymioty oraz żelazna konsekwencja zdecydowały o wielkich sukcesach (1997-2002) kierowanej przezeń firmy, która pod wieloma względami nie tylko ustępuje najlepszym porównywalnym zachodnim przedsiębiorstwom rolnym ale je w wielu aspektach przewyższa. Z. Jodko ma bogatą wiedzę zawodową w makro-skali, którą należycie dyskontuje m.in. w pracy Stowarzyszenia AgroBiznesKlub jako wiceprezydent.

Witold Karwan- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Od 1960 r. prowadził gospodarstwo rolne, stosując w nim najnowsze rozwiązania, m.in. zorganizował bazę eksportową zwierząt i utworzył wraz z kilkoma sąsiadami Zespół Rolników Indywidualnych, na bazie którego zawiązał w 1977r. Rolniczą Spółdzielnie Produkcyjną w Osnowie. Kierowana przez niego RSP szybko się znalazła w czołówce krajowej najlepiej działających spółdzielni.  W 1985 r. RSP została przekształcona w Spółdzielnię Produkcji Rolnej, przyjmując statut opracowany przez W. Karwana i zawierający szereg nowatorskich rozwiązań : stał się później wzorem dla wielu spółdzielni w kraju. W 1989r. w wyniku jego starań, RSP w Osnowie wraz z holenderską Central Soya Overseas utworzyła pierwszą w Polsce spółkę joint venture w sektorze rolnym, która podjęła produkcję pasz przemysłowych w oparciu o najnowsze technologie amerykańskie i holenderskie.  W ciągu ponad 10 lat nastąpił gwałtowny rozwój Grupy Central Soya w Polsce, w czym duża zasługa jej prezesa W Karwana. W 2001 r. Grupa zmieniła nazwę na Provimi Polska Holding, nowa firma jest dziś liderem krajowego przemysłu paszowego, mając m.in. kilkanaście przetwórni pasz na terenie Polski, dobrze prosperujących i obsługujących rolników. Od 2000 r. W. Karwan jest członkiem Zespołu Konsultantów Prezydenta RP. Jest także aktywnym członkiem Stowarzyszenia AgroBiznesKlub (jako wybitny praktyk rolniczy i menedżer dużo wnosi w prace Stowarzyszenia). Za swoje wybitne zasługi został uhonorowany wieloma nagrodami, podobnie jak kierowana przez niego Grupa Provimi Polska Holding. W swoim dorobku ma m.in. tytuł Agrobiznesmena 1999 r.

Małgorzata Duczkowska-Piasecka - Złoty Krzyż Zasługi 
Jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Agrobiznesu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (od 1994 r.), której to uczelni jest absolwentem ( od 1970 r . , mgr nauk ekonomicznych), ma też dyplom Instytut Agronomique Mediterranneen, Montpellier - Francja. Legitymuje się bardzo bogatym dorobkiem naukowym . Jest m.in. autorką kilkunastu publikacji książkowych ponad 100 artykułów i przyczynków w czasopismach recenzowanych , referatów na konferencje krajowe i zagraniczne, materiałów dydaktycznych w dziedzinie agrobiznesu, marketingu w agrobiznesie, przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, strategii wsi i rolnictwa, integracji z Unią Europejską. Systematycznie bierze udział w licznych projektach badawczych, programach ożywienia gospodarczego, przedsiębiorczości. Jest wybitnym znawcą  agrobiznesu i jako wykładowca uczestniczy w rozlicznych na ten temat kursach i szkoleniach. W l. 1995-97 była członkiem Rady Programowej przy Ministrze Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz - równolegle- członkiem Społecznej Rady przy Podkomitecie Polityki Regionalnej Rady Ministrów, była także szefem zespołów badawczych poświęconych przedsiębiorczości na terenach przygranicznych , szkoleń doradców zakresie Wspólnej Polityki Rolnej UE, Wspólnego Rynku itp. Kierowała kilkoma projektami edukacyjno-informacyjnymi na temat szeroko rozumianej przedsiębiorczości w rolnictwie i jego otoczenia. Prowadzi systematyczne konsultacje w 10 gminach i 2 powiatach do strategii rozwoju lokalnego ( recenzje, ekspertyzy). Jest ekspertem w programie "Partnerstwo dla wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej". Jest wreszcie szefem Zespołu Ekspertów przy Stowarzyszeniu AgroBiznesKlub. Wszędzie, gdzie się znajdzie, zaraża swą aktywnością i zaangażowaniem wszystkich, jest naukowcem słuchanym i wysoko ocenianym.

Zbigniew Grycan- Złoty Krzyż Zasługi
Podwaliny pod tę najbardziej znaną firmę (polską) lodziarską tworzył od 1947 r. jego ojciec. Zbigniew Grycan w 1962 r. przejął rodzinny interes i znacznie go rozwinął. Już po kilku latach firma PN. "Zielona Budka" stała się znaną w Warszawie, a wkrótce- w całej Polsce.W 1993 r. Zb. Grycan rozpoczął produkcję lodów na skale przemysłowa, skutecznie rywalizując na rynku z zachodnimi producentami lodów. "Zielona Budka" została przekształcona w spółkę rodzinną. Dobra współpraca z jednym ze znanych banków francuskich pozwoliła wybudowanie w 1999 r. nowoczesnego zakładu przetwórczego Kieleckiej Strefie Ekonomicznej. Największym sukcesem Z. Grycana jest zdobycie w odbiorze społecznym marki "Zielona Budka", jedną z kilku marek rodzimych kojarzonych przez zdecydowaną większość respondentów badań rynkowych. Dużym również osiągnięciem jest utrzymanie znaczącej części rynku lodów w Polsce, mimo ogromnej ekspansji koncernów zachodnich. Jego zasługi na polu agrobiznesu zostały docenione przyznaniem mu tytułu Agrobiznesmena 1999 Roku. Wybitnie utalentowany przedsiębiorca, doskonały organizator, człowiek o dużej wyobraźni i konsekwencji, która doprowadziła do zbudowania wielkiej rodzinnej firmy, dobrze dającej radę w realiach gospodarki rynkowej.Przez 3 lat skutecznie kierował pracami Stowarzyszenia Agrobiznesklub.

Aleksandra Hildebrand -Złoty Krzyż Zasługi
Jest współwłaścicielką rodzinnego zakładu Produkcji Cukierniczej "Hildebrand" w Opalenicy, specjalizującej się w produkcji masowej i ekskluzywnej galanterii czekoladowej. Zanim w 1982 r. zdecydowała się wraz z mężem na założenie własnej ciastkarnio-piekarni, przez 17 lat pracowała w instytucjach państwowych. Obecnie jej firma wytwarza ponad 100 rodzajów wyrobów czekoladowych. Wyroby ze znakiem "Hildebrand" kilkakrotnie uzyskiwały miano wyrobu "Dobre bo polskie", Złoty Medal Podagry, zaś firma została uhonorowana m. in. za całokształt swej działalności statuetką Złotego Hipolita. Firma "Hildebrand" pod "rządami" p. A. Hildebrand ( po śmierci męża) notuje w ostatnich 5 latach kolosalny postęp: zakład został zmodernizowany i wyposażony w nowoczesne linie technologiczne, wydatnie rozbudował sieć dystrybutorską na terenie Polski, coraz więcej eksportuje swych wyrobów m.in. do Rosji, Izraela i USA. Firma "Hildebrand" jest prekursorem w kraju niekonwencjonalnej sprzedaży, wzorowanej na krajach zachodnich, sprowadzającej się do tego, że klient może wybrać określony rodzaj czekoladek, następnie całość jest kompletowana i lakowana w estetycznych kartonikach firmowych. Nie załamała się po śmierci męża, przeciwnie- dynamicznie rozwija firmę, zwiększa zatrudnienie ( obecnie ponad 150 pracowników), wprowadza nowości asortymentowe i skutecznie wchodzi na nowe rynki zbytu- krajowe i zagraniczne. Do wszystkiego - dochodziła uczciwie. Jest osobą wrażliwa na ludzi słabszych (niepełnosprawni, dzieci itp.), sponsorując wiele przedsięwzięć charytatywnych.

Andrzej Warchoł- Złoty Krzyż Zasługi
Jest absolwentem Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej na SGGW i dr nauk ekonomicznych z ekonomiki rolnictwa. W okresie studiów był aktywnym działaczem młodzieżowym (ZMW,ZSP,SZSP). W l. 80-tych pracował w administracji państwowej na szczeblu gminnym i wojewódzkim, następnie w WZGS Siedlce (jako kierownik zakładu zaopatrzenia rolnictwa). W 1990 r. zostaje prezesem Spółdzielni Pracy "Agromatex", powstałej w wyniku przekształceń spółdzielczości samopomocowej i  specjalizującej się w kompleksowej obsłudze rolnictwa na terenie 4 województw ( dostawa środków produkcji i skup płodów rolnych w celach eksportowych). Następnie zostaje prezesem firmy WARPOL-Agro w Broszkowie, kontynuującej w/w działalność. Obecnie WARPOL -Agro uchodzi w woj. Mazowieckim za wzór firmy handlowej pracującej na rzecz rolnictwa-doskonale zorganizowanej i stosującej nowoczesne formy współpracy zarówno z firmami, produkującymi środki produkcji dla rolnictwa, jak i z rolnikami. WARPOL-Agro pod jego kierownictwem przejawia również bardzo aktywną działalność eksportową na rynkach wschodnich. A. Warchoł od 1994 r. jest wiceprezesem Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Gospodarczej.
Szczególne godne podkreślenia jest jego wyjątkowa aktywność na rynkach wschodnich i osiągane tu sukcesy gospodarcze, do czego się przyczynia jego duże zaangażowanie w Stowarzyszeniu Polska-Wschód. A. Warchoł za swe zasługi w rozwoju rolnictwa siedleckiego siedleckiego wyjątkową rzetelność we współpracy z rolnikami (wypłacalność, solidność, terminowość, wypracowane oryginalne formy tej współpracy) został uhonorowany tytułem Agrobiznesmena Roku. 

Dworakowski Józef- Srebrny Krzyż Zasługi
Z wykształcenia mechanik. Zanim w 1989 r. założył firmę AGROMIX, m.in. prowadził biuro podróży i przez 6 lat pracował w Niemczech, by zdobyć kapitał na uruchomienie własnego biznesu. AGROMIX, którego jest prezesem, specjalizuje się w handlu maszyn i urządzeń rolniczych największych koncernów europejskich światowych, zapewnia też kompleksowy serwis gwarancyjny i części zamienne, oraz prowadzi usługi dla rolnictwa w zakresie uprawy i zbiorów zbóż. Klientami "Agromixu" są największe gospodarstwa rolne kraju, liczące po kilkaset i po kilka tysięcy hektarów. Wszechstronna działalność "Agromixu" przyczynia się do unowocześnienia mechanizacji polskiego rolnictwa, do zwiększenia jego wydajności, wreszcie- wzrost wiedzy fachowej polskich rolników ( poprzez organizację szkoleń i licznych pokazów i demonstracji maszyn na polach). J. Dworakowski jest ponadto właścicielem ponad 400-hektarowego gospodarstwa rolnego, specjalizującego się w produkcji zbóż (bardzo wysokie wydajności z hektara), które ponadto jest swoistym poligonem doświadczalnym dla najnowocześniejszych maszyn sprowadzonych przez "Agromix" do Polski. J. Dworakowski jest aktywnym działaczem Stowarzyszenia Agrobiznesklub, także jest wiceprezesem Polskiej Izby Gospodarczej maszyn i urządzeń rolniczych jednym z pomysłodawców Wystawy Rolniczej AGROSHOW, która cieszy się dużym uznaniem u rolników. Za swe duże zasługi w unowocześnianiu rolnictwa został uhonorowany tytułem Agrobiznesmen 1999 Roku.

Urszula Holeksa-Srebrny Krzyż Zasługi
Doskonały organizator, marketingowiec i handlowiec. Pracę zawodową zaczęła w 1979 r. w PSS "Społem" Bielsko-Biała, by po 7 latach przejść do pracy w przedsiębiorstwie Turystycznym w Brennej na stanowisko specjalisty ds. kadrowo-organizacyjnych. W obu tych zakładach wyróżniała się zaangażowaniem i dobrą organizacją pracy. W l. 1990-93 prowadziła działalność gastronomiczną w Brennej. W 1994 r. zaczyna pracę w Mokate Ustroń od funkcji referenta ds. sprzedaży, by po kilku awansach zostać kierownikiem biura obsługi klienta. Mokate to potężna polska rodzinna firma, której błyskawiczny rozwój może być klasycznym przykładem, że w oparciu o rodzimą myśl, polski rodzinny kapitał ma szanse powstać przedsiębiorstwo, zdolne do zbudowania od podstaw nowego segmentu rynku ( w kawach cappuccino ma dziś Mokate ponad ponad 70 % udział w rynku ) i konkurowania na rynku krajowym i coraz bardziej na rynkach światowych z największymi międzynarodowymi koncernami branży kawowej. Ogromny sukces Mokate( m.in. 2 - krotna nominacja do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, liczne Złote Medale Polagry, godło promocyjne Teraz Polska) - to również osobisty sukces p.U. Holeksa. Właściciele Mokate wielokrotnie podkreślali publicznie, jak duży udział w rozwoju Mokate ma U. Holeksa. To dzięki jej staraniom i pomysłowości ukształtował się bardzo pozytywny wizerunek firmy Mokate wśród konsumentów, firmy rzetelnej, produkującej towary wychodzące naprzeciw gustom konsumentów, firmy markowej. Godne podkreślenia jest też jej wyjątkowa uczynność i wrażliwość na ludzi potrzebujących pomocy, kieruje w Mokate prowadzeniem wielu akcji charytatywnych, biorąc w nich osobisty udział.

Maciej Arur Paradowski-Srebrny Krzyż Zasługi
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1987 r. po ukończeniu uczelni i odbyciu służby wojskowej zakłada firmę specjalizującą się w przetwórstwie tworzyw sztucznych na rzecz przemysłów spożywczych. Spożywczych 1990 r. - jako pośrednikowi handlowemu udaje mu się eksportować na liczącą się skalę sery do turcji. W 1991 r. decyduje się na założenie firmy PHZ Euromart, zajmującej się głównie importem z Czech folii aluminiowej dla potrzeb przemysłu mleczarskiego, by, po kilku latach udanej współpracy, otrzymać- jako KB Folie Polska- wyłączność na import opakowań aluminiowych z Czech. Dziś KB Folie Polska jest jednym z największych dostawców miękkich opakowań na bazie aluminium dla przemysłu mleczarskiego, zaopatruje także w opakowania inne przemysły spożywcze. Z uwagi na wysoką jakość oferowanych opakowań- ich odbiorcami są wszyscy najlepsi w Polsce producenci w przemyśle mleczarskim i cukierniczym. Zakład niezmiennie utrzymuje się w dobrej kondycji finansowej, jest ciągle rozbudowywany i modernizowany, zwiększa asortyment produkcji i zatrudnia coraz więcej pracowników ( aktualnie 180 osób, w tym znaczny odsetek niepełnosprawnych). Udowodnił, że ma nieprzeciętne talenty organizacyjno biznesowe i wyobraźnię niezbędną dla prowadzenia na wysokim poziomie biznesu. Godnym podkreślenia jest jego szczególny stosunek do pracowników, u których ma mir i poważanie. Za duże zasługi, zwłaszcza na rzecz rozwoju przemysłu mleczarskiego w Polsce został uhonorowany tytułem Agrobiznesmen 2001, zaś firma KB Folie Polska- wieloma nagrodami i wyróżnieniami targowymi.

Zdzisław Pysz- Srebny Krzyż Zasługi
Z wykształcenia technik handlu. Współwłaściciel i współzałożyciel firmy rodzinnej SMAK w Zorach ( rok założenia 1979 ). Wcześniej przez kilka lat pracował na różnych stanowiskach w spółdzielczości "Samopomoc Chłopska", by w połowie lat 70 przejść "na swoje" poprzez podjęcie uprawy pieczarek, a potem ich przetwarzaniem na miejscu w gospodarstwie. gospodarstwie 1981 r. uzyskuje zgodę na budowę niewielkiego zakładu produkcyjnego, specjalizującego się w marynowaniu pieczarek skupowych w rejonie Żor. W 1993r. otrzymuje kolejne pozwolenie - tym razem na budowę dużego zakładu, w którym co roku są uruchamiane nowe linie produkcyjne do : marynowania sałatek warzywnych, wytwarzania konserw warzywnych, majonezów, ketchupów czy chrzanu. Obecnie firma zatrudnia ponad 130 osób i jest jednym z większych prywatnych zakładów przetwórczych branży przetwórstwa warzywnego w kraju. Jej produkty znane są z bardzo dobrej jakości, SA cenione zarówno przez konsumentów jak i profesjonalistów 9 dowodem grad nagród na przeglądach ogólnopolskich i targowych, m.in. Złoty Medal Podagra 2002). Aż 30 % produkcji jest wysyłana na eksport-rynki wschodnie, także USA, Kanada i Australia. Udało mu się zbudować "od podstaw" dużą firmę przetwórczą, zdolną do konkurowania z innymi liczącymi się firmami z branży, sięgającą po coraz to nowe rynki i dynamicznie się rozwijającej. Za swe zasługi został uhonorowany tytułem Agrobiznesmena 2001, zaś kierowana przezeń firma SMAK została Wicemistrzem Krajowym Agroligi 2000.

Sławomir Szymczak-Srebrny Krzyż Zasługi
Absolwent wydziału melioracji SGGW i ASP. Zawód wykonywany- artysta, artysta fotografik. W l. 1976-1982 dziennikarz prasy studenckiej. Jest członkiem Stowarzyszeń Twórczych i Artystycznych, wykonujący wolny zawód twórcy. W 1993 r. zakłada firmę pn. Agencja Reklamowa "Wzór" w Warszawie, zajmującej się reklamą i komunikacją społeczną ze szczególnym uwzględnieniem branży rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego. W 2002 r. - w wyniku przekształceń AR "Wzór"- zostaje prezesem zarządu firmy Foster Communication, kontynuującej działalność AR "Wzór". Od 10 lat jest realizatorem i twórcą wielu bardzo udanych kampanii promocyjnych na rzecz firm z obszaru środków ochrony roślin oraz przetwórstwa spożywczego. Za zasługi w tym zakresie zostaje wielokrotnie nagrodzony najwyższymi wyróżnieniami artystycznymi i medialnymi (nagrody profesjonalne). Z usługi kierowanej przezeń firmy korzysta coraz więcej polskich i zagranicznych firm, oferujących środki  produkcji dla rolnictwa oraz towary konsumpcyjne. Jest cenionym działaczem społecznym wielu organizacji pracujących na rzecz promocji polskiego rolnictwa. Ma duży wpływ na rozwój Stowarzyszenia Agrobiznesklub, jak również na wizerunek promocyjny wielu firm- członków Agrobiznesklubu.

Henryk Tomaszewski-Srebrny Krzyż Zasługi
Po ukończeniu wydziału Chemicznego Politechniki Poznańskiej podejmuje tam pracę zawodową, będąc przez kilkanaście lat asystentem, a następnie adiunktem ( w 1984 r. obronił doktorat, uzyskując tytuł dr nauk technicznych. . 1986-1990 jako pracownik firmy Meramont pracował na polskiej budowie eksportowej- w zakładach chemicznych NRD i RFN. W l. 1991-1995 r. pełni z powodzeniem obowiązki dyrektora firmy "Dorado" specjalizującej się w eksporcie produktów spożywczych (mleczarskie ,owoce, warzywa) na rynki dewizowe. Od 1995 r. do chwili obecnej jest dyrektorem renomowanej firmy Hochland Polska, słynącej z produkcji znakomitych serów. Ma duży osobisty wkład: w sprowadzeniu tego znanego w świecie koncernu mleczarskiego do Polski, zbudowaniu pierwszego super-nowoczesnego zakładu przetwórczego w Kaźmierzu Wlkp., w budowie drugiego zakładu (również od podstaw) w Baranowie oraz w wyszukaniu i zakupie, także kompleksowej modernizacji trzeciego zakładu- w Węgrowie. Hochland Polska ma znakomite relacje z partnerami- spółdzielniami mleczarskimi i rolnikami-hodowcami bydła mlecznego, produkuje wyśmienite wyroby (najlepsze w całym tym międzynarodowym koncernie). Hochland Polska pod jego kierownictwem jako jeden z pierwszych zakładów mleczarskich uzyskał ISO 9001, zainwestował dotychczas w Polsce ok. 180 mln zł, zwiększa systematycznie zatrudnienie (aktualnie ponad 900 osób), zwiększa z roku na rok produkcję i eksport ponad 50mln zł w ciągu 4 lat). W. Tomaszewski z uwagi na osobiste wielkie osiągnięcia biznesowe został uhonorowany tytułem Agrobiznesmena 2002 Roku.


POWIĄZANE

JA Solar to wiodący światowy producent zajmujący się produkcją paneli fotowoltai...

16.05.br. odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Zdrowie i dobrostan zwierząt” C...

Ze względu na utrzymującą się suszę optymalne rozwiązanie do ochrony herbicydowe...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę