Adama_1-15.08.2020
Bayer_dekalb_lipiec_2020

Copa i Cogeca wzywają do przyjęcia ambitnych wieloletnich ram finansowych i programu naprawy gospodarczej

29 maja 2020
Copa i Cogeca wzywają do przyjęcia ambitnych wieloletnich ram finansowych i programu naprawy gospodarczej

W związku ze zbliżającym się przyjęciem zmienionych wieloletnich ram finansowych Unii na lata 2021-2027 oraz programu naprawy gospodarczej, Copa i Cogeca podkreślają potrzebę uwzględnienia wniosków wyciągniętych z obecnej pandemii, zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku oraz uznania rolnictwa i leśnictwa za kluczowe sektory gospodarki, aby kwalifikowały się do wsparcia inwestycyjnego.

Niezmiernie ważne jest, by Komisja Europejska zapewniła, że zmienione WRF będą odpowiednio wspierać rolnictwo i WPR, aby w ten sposób zachować bezpieczeństwo żywnościowe w UE zgodnie z zapisami Traktatu Lizbońskiego. Aby europejski sektor rolny miał właściwe warunki do planowania swojej odbudowy, WPR potrzebuje silnego i odpowiedniego budżetu, który utrzyma taki sam poziom wsparcia jak obecnie. Ponadto Komisja Europejska powinna opracować, wdrożyć i uruchomić wszystkie niezbędne narzędzia - dotacje, pożyczki z różnymi okresami zapadalności i instrumenty finansowe - by zachęcać do wsparcia inwestycyjnego, którego sektor tak bardzo potrzebuje, by wyjść z kryzysu.

Obecna nadzwyczajna sytuacja wynikająca z pojawienia się nowego koronawirusa dramatycznie wpływa na obszary wiejskie w całej UE przynosząc skutki natychmiastowe oraz średnio- i długoterminowe. Wyjątkowe okoliczności wymagają wyjątkowych środków. Biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności, w jakich znajduje się obecnie sektor rolny w związku z kryzysem COVID-19, europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze uważają, że dodatkowe wsparcie powinno pochodzić spoza budżetu rolnego.

Konieczne jest rozpoczęcie przygotowań do rzeczywistości pokryzysowej przy zastosowaniu wspólnego i skoordynowanego podejścia opartego na zasadach solidarności, zrozumienia i elastyczności.

Panująca pandemia dała nam przynajmniej dwie główne nauczki: po pierwsze - rola, jaką rolnictwo odgrywa w łańcuchu dostaw żywności, jest pierwszoplanowa. Po drugie - trzeba koniecznie utrzymać integralność i funkcjonowanie jednolitego rynku.

W tym kontekście sekretarz generalny Copa i Cogeca Pekka Pesonen podkreślił, że „kluczowe znaczenie ma wzięcie pod uwagę priorytetów odbudowy sektorów, które najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysu COVID-19 oraz zapewnienie rolnikom, właścicielom lasów i spółdzielniom rolniczym warunków do kontynuowania ich działalności i zagwarantowania codziennych dostaw żywności i współproduktów dla społeczeństwa europejskiego. Aby było to możliwe, należy wprowadzić i/lub zmodernizować wszelkie środki, dzięki którym można będzie chronić funkcjonowanie rynków i działalność rolniczą. Pobudzanie i ułatwianie dodatkowych inwestycji w sektorze ma kluczowe znaczenie. Ponadto przy nakładaniu środków i wymogów na unijne gospodarstwa i spółdzielnie rolnicze trzeba zachować rozwagę. Należy unikać wprowadzania nieproporcjonalnych restrykcji nadwyrężających bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważoność w okresie, gdy sektor boryka się z tak poważnymi trudnościami.”

Program ożywienia unijnej gospodarki musi mieć przede wszystkim na uwadze zwiększanie i poprawę zrównoważoności, walkę ze skutkami zmiany klimatu oraz wzmacnianie różnorodności biologicznej. W związku z tym, zasadnicze znaczenie ma zapewnienie, że na program naprawy gospodarczej zostaną przydzielone środki spoza budżetu rolnego i że obejmie on następujące dziedziny:

  • Zwiększenie zasięgu sieci szerokopasmowych na obszarach wiejskich
  • Cyfryzacja sektora rolno-spożywczego, w tym rozwój infrastruktury, zwłaszcza na obszarach wiejskich
  • Technologie cyfrowe w celu wykorzystania przewagi technologicznej UE w zakresie technologii satelitarnej
  • Inwestycje w dywersyfikację gospodarstw rolnych oraz umożliwienie wykorzystania i uzyskania dostępu do najnowszych technologii (np. inwestycje w sztuczną inteligencję, robotykę, nowe techniki genomowe)
  • Promowanie umiejętności informatycznych na obszarach wiejskich - podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie pracowników mogłoby ułatwić tę transformację
  • Wsparcie dla produkcji biomasy będącej substytutem paliw kopalnych
  • Wsparcie dla europejskiego sektora biogospodarki, który musi odegrać kluczową rolę w tworzeniu społeczeństwa w większym stopniu opartego na zamkniętym obiegu zasobów, wydajniej gospodarującego surowcami i bardziej zrównoważonego.


Copa i Cogeca oraz należący do nich rolnicy, właściciele lasów oraz spółdzielnie robią wszystko, co w ich mocy, by żywność była produkowana w sposób, który pozwala chronić środowisko naturalne, poprawia różnorodność biologiczną, przyczynia się do zwalczania zmian klimatu i zapewnia dobrostan zwierząt. Odgrywają oni kluczową rolę w realizacji celów zmienionego Europejskiego Zielonego Ładu.


Europejscy decydenci muszą teraz pokazać, że ich ambicje dysponują odpowiednim wsparciem finansowym i instrumentami, które zapewnią sprawiedliwą transformację dla wszystkich.

 

Copa - Cogeca


POWIĄZANE

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 3 sierpnia 2020 r. do Ministra Roln...

Jak donosi serwis ouest-france, po dziesięcioleciach protestów części konsumentó...

Minister Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się w środę z przedstawicielami organi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę