Adama_1-15.08.2020
Bayer_dekalb_lipiec_2020

Copa i Cogeca wzywają do przyjęcia ambitnych wieloletnich ram finansowych i programu naprawy gospodarczej

29 maja 2020
Copa i Cogeca wzywają do przyjęcia ambitnych wieloletnich ram finansowych i programu naprawy gospodarczej

W związku ze zbliżającym się przyjęciem zmienionych wieloletnich ram finansowych Unii na lata 2021-2027 oraz programu naprawy gospodarczej, Copa i Cogeca podkreślają potrzebę uwzględnienia wniosków wyciągniętych z obecnej pandemii, zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku oraz uznania rolnictwa i leśnictwa za kluczowe sektory gospodarki, aby kwalifikowały się do wsparcia inwestycyjnego.

Niezmiernie ważne jest, by Komisja Europejska zapewniła, że zmienione WRF będą odpowiednio wspierać rolnictwo i WPR, aby w ten sposób zachować bezpieczeństwo żywnościowe w UE zgodnie z zapisami Traktatu Lizbońskiego. Aby europejski sektor rolny miał właściwe warunki do planowania swojej odbudowy, WPR potrzebuje silnego i odpowiedniego budżetu, który utrzyma taki sam poziom wsparcia jak obecnie. Ponadto Komisja Europejska powinna opracować, wdrożyć i uruchomić wszystkie niezbędne narzędzia - dotacje, pożyczki z różnymi okresami zapadalności i instrumenty finansowe - by zachęcać do wsparcia inwestycyjnego, którego sektor tak bardzo potrzebuje, by wyjść z kryzysu.

Obecna nadzwyczajna sytuacja wynikająca z pojawienia się nowego koronawirusa dramatycznie wpływa na obszary wiejskie w całej UE przynosząc skutki natychmiastowe oraz średnio- i długoterminowe. Wyjątkowe okoliczności wymagają wyjątkowych środków. Biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności, w jakich znajduje się obecnie sektor rolny w związku z kryzysem COVID-19, europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze uważają, że dodatkowe wsparcie powinno pochodzić spoza budżetu rolnego.

Konieczne jest rozpoczęcie przygotowań do rzeczywistości pokryzysowej przy zastosowaniu wspólnego i skoordynowanego podejścia opartego na zasadach solidarności, zrozumienia i elastyczności.

Panująca pandemia dała nam przynajmniej dwie główne nauczki: po pierwsze - rola, jaką rolnictwo odgrywa w łańcuchu dostaw żywności, jest pierwszoplanowa. Po drugie - trzeba koniecznie utrzymać integralność i funkcjonowanie jednolitego rynku.

W tym kontekście sekretarz generalny Copa i Cogeca Pekka Pesonen podkreślił, że „kluczowe znaczenie ma wzięcie pod uwagę priorytetów odbudowy sektorów, które najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysu COVID-19 oraz zapewnienie rolnikom, właścicielom lasów i spółdzielniom rolniczym warunków do kontynuowania ich działalności i zagwarantowania codziennych dostaw żywności i współproduktów dla społeczeństwa europejskiego. Aby było to możliwe, należy wprowadzić i/lub zmodernizować wszelkie środki, dzięki którym można będzie chronić funkcjonowanie rynków i działalność rolniczą. Pobudzanie i ułatwianie dodatkowych inwestycji w sektorze ma kluczowe znaczenie. Ponadto przy nakładaniu środków i wymogów na unijne gospodarstwa i spółdzielnie rolnicze trzeba zachować rozwagę. Należy unikać wprowadzania nieproporcjonalnych restrykcji nadwyrężających bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważoność w okresie, gdy sektor boryka się z tak poważnymi trudnościami.”

Program ożywienia unijnej gospodarki musi mieć przede wszystkim na uwadze zwiększanie i poprawę zrównoważoności, walkę ze skutkami zmiany klimatu oraz wzmacnianie różnorodności biologicznej. W związku z tym, zasadnicze znaczenie ma zapewnienie, że na program naprawy gospodarczej zostaną przydzielone środki spoza budżetu rolnego i że obejmie on następujące dziedziny:

  • Zwiększenie zasięgu sieci szerokopasmowych na obszarach wiejskich
  • Cyfryzacja sektora rolno-spożywczego, w tym rozwój infrastruktury, zwłaszcza na obszarach wiejskich
  • Technologie cyfrowe w celu wykorzystania przewagi technologicznej UE w zakresie technologii satelitarnej
  • Inwestycje w dywersyfikację gospodarstw rolnych oraz umożliwienie wykorzystania i uzyskania dostępu do najnowszych technologii (np. inwestycje w sztuczną inteligencję, robotykę, nowe techniki genomowe)
  • Promowanie umiejętności informatycznych na obszarach wiejskich - podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie pracowników mogłoby ułatwić tę transformację
  • Wsparcie dla produkcji biomasy będącej substytutem paliw kopalnych
  • Wsparcie dla europejskiego sektora biogospodarki, który musi odegrać kluczową rolę w tworzeniu społeczeństwa w większym stopniu opartego na zamkniętym obiegu zasobów, wydajniej gospodarującego surowcami i bardziej zrównoważonego.


Copa i Cogeca oraz należący do nich rolnicy, właściciele lasów oraz spółdzielnie robią wszystko, co w ich mocy, by żywność była produkowana w sposób, który pozwala chronić środowisko naturalne, poprawia różnorodność biologiczną, przyczynia się do zwalczania zmian klimatu i zapewnia dobrostan zwierząt. Odgrywają oni kluczową rolę w realizacji celów zmienionego Europejskiego Zielonego Ładu.


Europejscy decydenci muszą teraz pokazać, że ich ambicje dysponują odpowiednim wsparciem finansowym i instrumentami, które zapewnią sprawiedliwą transformację dla wszystkich.

 

Copa - Cogeca


POWIĄZANE

Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego to już 44. polski produkt, który został wpisa...

Obecnie coraz częściej spotykamy się z oznaczeniami „bez GMO” lub „wolne od GMO”...

Temat grypy ptaków  na chwilę odszedł na boczny tor bowiem świat drobiarski skup...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę