aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Organizacja rynku rybnego

28 czerwca 2002

Opracowanie ustawy było konieczne ze względu na harmonizację polskiego prawa z unijnym oraz konieczność przygotowania podstaw prawnych do wdrożenia zasad wspólnej polityki rybackiej. Istotną zasadą tej polityki jest jednolicie zorganizowany rynek produktów rybołówstwa i akwakultury.

Projekt określa zasady organizacji rynku rybnego, które regulują:

  • wprowadzanie na rynek produktów rybołówstwa morskiego i produktów rybactwa,
  • tworzenie i funkcjonowanie organizacji producentów rybnych oraz organizacji międzybranżowych,
  • zasady i warunki udzielania tym organizacjom pomocy finansowej ze środków publicznych.

W załączniku do ustawy wymieniono produkty wprowadzane na rynek. Minister rolnictwa określi w rozporządzeniu, jakie produkty są możliwe do wprowadzenia na rynek, pod warunkiem zachowania określonych standardów rynkowych i określi te standardy.

Skup produktów rybołówstwa morskiego może dokonywać przedsiębiorca wpisany do rejestru, prowadzonego przez właściwego ministra. Minister może odmówić wpisu, jeśli przedsiębiorca nie spełnia wymaganych warunków. Skupujący produkty rybołówstwa lub rybactwa będzie zobowiązany do wystawiania dokumentu zakupu lub deklaracji przejęcia towaru.

Projekt wskazuje podmioty mogące tworzyć organizacje producentów rybnych i organizacje międzybranżowe. Członkostwo w organizacjach producentów ograniczono do osób prawnych lub fizycznych, które zajmują się rybołówstwem morskim, rybactwem śródlądowym lub działalnością wytwórczą w rolnictwie dla potrzeb rybactwa śródlądowego, a ich siedziba i miejsce zamieszkania znajduje się w Polsce. Organizacja producentów działa na podstawie statutu lub umowy jako przedsiębiorca posiadający osobowość prawną.

Minister rolnictwa prowadzi jawny rejestr organizacji producentów, objętych pomocą finansową przewidzianą w ustawie, zwany "rejestrem organizacji uznanych". W ciągu 3 lat od wpisania do tego rejestru organizacji producentów przysługuje pomoc finansowa na pokrycie części kosztów związanych z jej działalnością. Pomoc ta nie może przekraczać:

  • 3% wartości produktów wprowadzonych przez tę organizację na rynek i nie wyższej niż 60% jej kosztów administracyjnych w pierwszym roku działalności,
  • 2% wartości produktów wprowadzonych na rynek w drugim roku działalności i nie więcej niż 40% kosztów administracyjnych,
  • 1% wartości sprzedanych produktów w trzecim roku działalności i nie więcej niż 20% kosztów administracyjnych.

Organizacji takiej będzie też przysługiwać pomoc finansowa z tytułu realizacji programu na rzecz poprawy jakości swoich produktów. Organizacje producentów będą miały obowiązek opracowywania programów operacyjnych.

Przedsiębiorcy rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, przetwórstwa lub handlu będą mogli tworzyć organizacje międzybranżowe. Minister rolnictwa będzie prowadził rejestr tych organizacji. Ustawa straci moc z dniem uzyskania członkostwa w UE przez Polskę.

Utworzenie rynku rybnego będzie wymagać ok. 20 mln zł, które zostaną wydane w projekcie PHARE 2001. Strona polska wydatkuje 6,2 mln zł, które zostały zaplanowane w budżecie na 2002 rok.


POWIĄZANE

W nawiązaniu do publikacji pojawiających się w brytyjskich mediach, z pełną stan...

Nowym członkiem Stowarzyszenia została spółkaLorenzPolska-wiodący producent euro...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę