Targi_china_210519-750

Sytuacja na rynku żywca i mięsa

1 grudnia 2001

Skup żywca rzeźnego

W analizowanym okresie jednostki przemysłu mięsnego skupiły ogółem w wadze żywej netto 9.754,8 ton żywca, w tym 7.455,6 ton trzody chlewnej i 2.299,2 ton bydła.
Waga poubojowa ogółem wyniosła 7.015,4 ton, w tym: mięso wieprzowe - 5.810,1 ton, tj. 82,8% i mięso wołowe – 1.205,3 ton tj. 17,2%.

Ceny skupu w zakładach przemysłu mięsnego (zł/kg)

Lp.  Data

Trzoda w kl. I

Bydło kl. „A”

min. max śr. min. max śr.
1. 24.11.01 4,30 5,01 4,59 2,94 3,40 3,15
2. 17.11.01 4,40 5,16 4,66 2,88 3,39 3,17
3. 25.11.00 3,40 4,54 3,84 3,00 3,81 3,46
4. 1-2(zł/q) -0,10 -0,15 -0,07 +0,06 +0,01 -0,02
5. 1:2 (%) -2,27 -2,91 -1,50 +2,08 +0,29 -0,63
6. 1-3(zł/q) +0,90 +0,47 +0,75 -0,06 -0,41 -0,31
7. 1:3 (%) +26,47 +10,35 +19,53 -2,00 -10,76 -8,96

Uboje usługowe bydła i trzody

W omawianym okresie 9 jednostek przemysłu mięsnego dokonało uboju usługowego 834 szt. zwierząt rzeźnych o łącznej wadze 205,2 ton, w tym:

  • 344 szt. trzody o wadze 29,3 ton, co stanowiło 0,4% skupu ogółem tych zwierząt,

  • 490 szt. bydła o wadze 175,9 ton, co stanowiło 7,6% skupu ogółem tych zwierząt.

Aktualna sytuacja na rynku żywca rzeźnego

Informacja dotyczy trzydziestu jeden objętych badaniem zakładów, w tym trzech nie prowadzących skupu żywca i uboju. Ze względu na brak danych z jednego zakładu w ubiegłym tygodniu, porównania z tym okresem dotyczą trzydziestu zakładów.
W analizowanym tygodniu skup trzody chlewnej zmniejszył się o 1,7%. Średnia cena trzody kl. I spadła o 7 gr., do poziomu 4,59 zł/kg.
W celu zabezpieczenia niezbędnej do produkcji ilości surowców wieprzowych, siedemnaście zakładów zakupiło 52,3 ton mięsa z Agencji Rynku Rolnego i 457,8 ton u innych producentów krajowych. Cztery zakłady dokonały importu wieprzowiny w ilości 337,1 ton.
Skup bydła rzeźnego wzrósł o 7,0% w stosunku do ubiegłego tygodnia. Dziesięć zakładów zakupiło 52,3 ton wołowiny u producentów krajowych. Średnia cena skupu bydła kl. A spadła o 2 gr. i wyniosła 3,15 zł/kg.
Obniżeniu o 7 gr. uległa również średnia cena skupu krów. Najniższą, tj. 1,92 zł/kg płacono za tę kategorię zwierząt w województwie lubuskim, najwyższą, tj. 2,65 zł/kg – w województwie małopolskim. Znaczący udział krów w skupie bydła ogółem zarejestrowano w objętych analizą zakładach w województwach: wielkopolskim – 73,4%, świętokrzyskim – 45,6%, małopolskim – 42,4%, podkarpackim – 36,0%, lubelskim – 34,5%, lubuskim – 33,6% i kujawsko-pomorskim – 26,0%.
Porównując wielkości skupionego żywca do analogicznego okresu ubiegłego roku, stwierdza się wzrost skupu: trzody chlewnej – o 2,7% i bydła – o 7,2%. Ceny skupu zmieniły się w ciągu roku następująco: żywiec wieprzowy – wzrost o 19,5%, żywiec wołowy – spadek o 9,0%.

Ceny prosiąt na targowiskach

Najniższą cenę 190,00 zł za parę prosiąt o wadze 10-15 kg płacono w województwie dolnośląskim i lubelskim, najwyższą – 350,00 zł za parę prosiąt o wadze powyżej 15 kg w województwie podlaskim

Eksport 

Sześć zakładów wyeksportowało łącznie 630,5 ton mięsa i jego przetworów, z czego 51,7% stanowiły wędliny i konserwy, 40,4% – mięso wołowe, 5,4% – uboczne artykuły uboju i 2,5% – mięso wieprzowe. Wielkość eksportu wzrosła o 32,8% w stosunku do poprzedniego okresu. W ogólnej masie sprzedanego mięsa i jego przetworów w 31 badanych zakładach eksport stanowił 10,2%.

Sprzedaż mięsa i przetworów 

W analizowanym okresie jednostki przemysłu mięsnego sprzedały następujące ilości mięsa i jego przetworów:

  • 876,1 ton mięsa z uboju, w tym 727,7 ton półtusz wieprzowych i 148,4 ton ćwierci wołowych,

  • 6.175,2 ton wyrobów mięsnych, w tym 1.518,7 ton mięsa w elementach kulinarnych, 2.995,0 ton wędlin oraz 1.661,5 ton innych rodzajów mięsa i jego przetworów.

Ceny średnie sprzedaży mięsa i przetworów w zakładach przemysłu mięsnego (zł/kg)

Lp.  Data Półtusze wieprzowe Ćwierci wołowe (przody) Ćwierci wołowe (zady)    Mięso kulinarne   (5 rodzajów)

Wędliny (6 asort.)

1. 24.11.01 7,18 6,07 7,05 11,13 13,85
2. 17.10.01 7,23 5,99 6,88 11,11 14,33
3. 25.11.00 6,41 6,70 7,51 11,00 13,36
4. 1-2(zł/q) -0,05 +0,08 +0,17 +0,02 -0,48
5. 1:2 (%) -0,69 +1,34 +2,47 +0,18 -3,35
6. 1-3(zł/q) +0,77 -0,63 -0,46 +0,13 +0,49
7. 1:3 (%) +12,01 -9,40 -6,13 +1,18 +3,67

Funkcjonowanie klasyfikacji wg standardów EUROP

W 8 największych jednostkach przemysłu mięsnego objętych badaniem w okresie 12-17.11.2001 r. skupiono ogółem 29.493 szt. trzody, z czego 24.825 szt. (84,2%) rozliczono wg oceny poubojowej z uwzględnieniem procentu mięsności, zaś 4.668 szt. (15,8%) rozliczono wg klasyfikacji przyżyciowej.

Źródło: GISiPAR, Informacja nr 43/2001


POWIĄZANE

Prowadzenie ksiąg hodowlanych i ocena wartości użytkowej bydła mlecznego decyduj...

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie dopłat za dobrostan zwier...

29 marca w Śląskowie k. Jutrosina nastąpiło otwarcie nowoczesnej fermy trzody ch...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę