aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Drabiny

Z danych Państwowej Inspekcji Pracy i KRUS wynika, że duża liczba wypadków w gospodarstwach rolnych spowodowana jest upadkiem z wysokości. Przyczyną tych upadków jest niestosowanie drabin przy

7 sierpnia 2001

Stosowanie i przechowywanie leków

Człowiek, żyjący w zwykłych warunkach, w pełni sił, prawidłowo odżywiony, prowadzący właściwy i higieniczny tryb życia – nie potrzebuje żadnych leków. Gorzej jest, jeśli zaniedba

7 sierpnia 2001

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, których nie należy powierzać dzieciom do lat 15

Pomoc dzieci w gospodarstwie jest naturalna i często konieczna. Trzeba jednak stale pamiętać, że dziecko nie powinno pracować za dużo, a zwłaszcza wykonywać prac szkodliwych i niebezpiecznych.

7 sierpnia 2001

Transport rolniczy

Na drogach publicznych rolnik ma obowiązek przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o ruchu drogowym. Pojazdy poruszające się po drogach publicznych muszą spełniać określone wymagania

7 sierpnia 2001

Magazynowanie paliw i smarów

Niewłaściwe obchodzenie się z produktami ropopochodnymi (olej napędowy, benzyna, rozpuszczalniki) jest niebezpieczne ze względu na ich łatwopalność oraz toksyczne działanie na organizm

7 sierpnia 2001

Urządzenia elektryczne

Przy stosowaniu urządzeń elektrycznych istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo powstania nieszczęśliwych wypadków, na skutek porażenia prądem elektrycznym. Skutki porażenia zależą głównie od

7 sierpnia 2001

Bezpieczna zagroda

Podwórze gospodarstwa rolnego jest miejscem wykonywania codziennych czynności związanych z prowadzeniem prac domowych i gospodarczych oraz z zabawami dzieci. To właśnie tu zdarza się bardzo

7 sierpnia 2001

Budynki inwentarskie

Różnorodność wykonywanych tu prac – często w pośpiechu na przykład przy magazynowaniu zbóż w stodołach i młocce, układaniu stert i stogów – stwarza wiele zagrożeń. W celu

7 sierpnia 2001

Ubój domowy zwierząt inwentarskich

W domowym uboju zabija się drób, trzodę chlewną, bydło, owce, konie. Czasami ubój taki dokonywany jest z konieczności, to znaczy wówczas, gdy wskutek nieszczęśliwego wypadku lub w obawie, że

7 sierpnia 2001

Prace na wysokości

Przepisy budowlane do prac na wysokości zaliczają prace wykonywane na wysokości 2 metrów nad poziomem terenu. Natomiast nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie

7 sierpnia 2001
Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę