Targi_china_210519-750

Agrolinia 2000

AGROLINIA 2000 to program pomocy dla polskiej wsi i rolnictwa, finansowany ze spłat kredytów pochodzących ze środków PHARE Unii Europejskiej. Wykonawcą Programu jest Fundusz Współpracy,

19 czerwca 2002

Od 9 grudnia 2000r. zaczęły obowiązywać przepisy art. 7091 - 70918 kodeksu cywilnego wprowadzone do niego przez ...

Od 9 grudnia 2000r. zaczęły obowiązywać przepisy art. 7091 - 70918 kodeksu cywilnego wprowadzone do niego przez ustawę z 26 lipca 2000r. (Dz.U. nr 74, poz.857) dotyczące umowy leasingu. Umowa

19 czerwca 2002

Skorzystaj z leasingu!

Leasing to forma umowy polegająca na oddaniu rzeczy do używania za wynagrodzeniem. Jest to rodzaj najmu lub dzierżawy na okres przewidziany umową. Kwota dzierżawy jest rozłożona na kilkanaście

19 czerwca 2002

Unia Europejska a renty strukturalne 

W celu zmniejszenia rozdrobnienia gospodarstw kraje unijne już dawno wypracowały własne systemy wprowadzania wcześniejszych emerytur, czyli rent strukturalnych. Ze względu na różną specyfikę

19 czerwca 2002

Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie zawarte w dniu ...

Głównym Inspektorem Pracy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Prezesem Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Prezesem

19 czerwca 2002

Dz. U. 98.7.25

Dz. U. 98.7.25 1999-0-01 zm. Dz. U. 98. 106. 668; zm. Dz. U. 98. 117. 756 1999-09-01 zm. Dz. U. 99. 60. 636 USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jednolity

19 czerwca 2002

Oddziały regionalne KRUS

Centrala:  al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa  tel. 0-22/8258384 fax 0-22/8259597 www.krus.gov.pl  OR Augustów OR Białystok OR

19 czerwca 2002

ABC KRUS

Co to jest KRUS ? KRUS czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest instytucją powołaną do realizacji zadań związanych z pełną obsługą ubezpieczenia społecznego rolników na mocy

19 czerwca 2002

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. (Dz. U. Nr 36, poz.

19 czerwca 2002

Niższe odsetki za zaległości podatkowe

Od 26 kwietnia 2002 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 25% kwoty zaległości w stosunku rocznym. Obwieszczenie Ministra Finansów w tej sprawie zostało ogłoszone w

27 maja 2002
Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę